Trung tâm sẽ có một Giám đốc, một Phó Giám đốc, một thư kí và 3 đến 5 nghiên cứu viên.

1. Giám đốc phụ trách chung, công tác nhân sự, công tác đối ngoại
2. Phó Giám đốc phụ trách mảng nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án, hội thảo khoa học.
3. Thư kí – công tác hành chính, văn thư và lưu trữ

Các nghiên cứu viên thực hiện, triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu, tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.