• Tầm nhìn:

 

- CNAS là một trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu cả nước và khu vực về Bắc Mỹ.


  • Sứ mạng:

 

- Đi đầu trong triển khai nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ khoa học chất lượng cao;

- Là cầu nối liên với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước thực hiện các đề tài nghiên cứu về Bắc Mỹ;

- Góp phần nâng cao vị thế của Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn trong khu vực và trên thế giới.


  • Mục tiêu:

 

- Tham gia và chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu các cấp trong lĩnh vực nghiên cứu;

- Tập hợp, dịch và giới thiệu các công trình nghiêu cứu có giá trị khoa học cao về khu vực Bắc Mỹ, đặc biệt là về Hoa Kỳ.

- Đóng góp vào việc xây dựng, phản biện chính sách và các giải pháp vĩ mô trong quan hệ với các quốc gia trong khu vực Bắc Mỹ.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu thông qua việc triển khai các dự án/đề tài nghiên cứu với các đối tác nước ngoài.

- Thu hút, tập hợp các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước triển khai và thực hiện các đề tài/dự án nghiên cứu Bắc Mỹ.

- Tổ chức hội thảo các cấp để phổ biến, thảo luận các kết quả nghiên cứu; đẩy mạnh nghiên cứu Bắc Mỹ tại Việt Nam. 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.