Thăm châu Á và chiến lược của Tổng thống Donald Trump

Chuyến công du châu Á dài ngày lần này là một phần trong “khung chiến lược” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi từ khi nhậm chức đến nay.

 

Thông báo về Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông 2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông năm 2017, Quỹ phát động Giải thưởng nghiên cứu biển Đông 2017 nhằm hỗ trợ việc nghiên cứu và viết bài về Biển Đông của các tác giả/ nhóm tác giả trong và ngoài nước thông qua các giải thưởng và tài trợ sau:

 

Tương lai của quyền lực

Trong cuốn "Tương lai của quyền lực", với lối phân tích gọn gàng chặt chẽ, tác giả Joseph S. Nye đã đưa ra những gợi ý cho việc thảo luận chủ đề cốt lõi: Làm thế nào để Hoa Kỳ vẫn giữ được ảnh hưởng tốt đẹp nơi cộng đồng thế giới trong thế kỷ XXI hiện nay ?