Từ cuộc khủng hoảng ngoại giao Qatar nhìn về chiến lược “tối đa hóa các lựa chọn” của Tổng thống Mỹ D. Trump

Chính sách đối ngoại trong thời kỳ đầu của chính quyền Tổng thống D. Trump đang được tiến hành theo ba định hướng lớn: (1) gây áp lực song phương lên các đối tác đơn lẻ, (2) rút khỏi các hiệp ước đa phương không đảm bảo được lợi ích vượt trội của Mỹ và (3) xây dựng những kết nối mới trong đó Mỹ có vai trò lớn hơn. Đây là những bước đi nhằm đảm bảo nước Mỹ có thể “tối đa hóa các lựa chọn” của mình theo đúng triết lý đàm phán của Tổng thống D. Trump, thay vì phải tuân theo những lựa chọn mà thế giới đã “lên sẵn khung” trước đó.


Thông báo về Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông 2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông năm 2017, Quỹ phát động Giải thưởng nghiên cứu biển Đông 2017 nhằm hỗ trợ việc nghiên cứu và viết bài về Biển Đông của các tác giả/ nhóm tác giả trong và ngoài nước thông qua các giải thưởng và tài trợ sau:

 

Tương lai của quyền lực

Trong cuốn "Tương lai của quyền lực", với lối phân tích gọn gàng chặt chẽ, tác giả Joseph S. Nye đã đưa ra những gợi ý cho việc thảo luận chủ đề cốt lõi: Làm thế nào để Hoa Kỳ vẫn giữ được ảnh hưởng tốt đẹp nơi cộng đồng thế giới trong thế kỷ XXI hiện nay ?