Từ cuộc khủng hoảng ngoại giao Qatar nhìn về chiến lược “tối đa hóa các lựa chọn” của Tổng thống Mỹ D. Trump

Chính sách đối ngoại trong thời kỳ đầu của chính quyền Tổng thống D. Trump đang được tiến hành theo ba định hướng lớn: (1) gây áp lực song phương lên các đối tác đơn lẻ, (2) rút khỏi các hiệp ước đa phương không đảm bảo được lợi ích vượt trội của Mỹ và (3) xây dựng những kết nối mới trong đó Mỹ có vai trò lớn hơn. Đây là những bước đi nhằm đảm bảo nước Mỹ có thể “tối đa hóa các lựa chọn” của mình theo đúng triết lý đàm phán của Tổng thống D. Trump, thay vì phải tuân theo những lựa chọn mà thế giới đã “lên sẵn khung” trước đó.


Thông báo về Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông 2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông năm 2017, Quỹ phát động Giải thưởng nghiên cứu biển Đông 2017 nhằm hỗ trợ việc nghiên cứu và viết bài về Biển Đông của các tác giả/ nhóm tác giả trong và ngoài nước thông qua các giải thưởng và tài trợ sau:

 

Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga đối với Việt Nam thời kỳ sau Chiến tranh lạnh

Trong gần hai thập niên đầu thế kỷ XXI, Mỹ và Nga dần hướng sự quan tâm của mình đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, nhằm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ổn định và cân bằng hướng về lâu dài. Còn đối với Việt Nam, chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga có sự thay đổi gì so với trong thời kỳ Chiến tranh lạnh? Liệu Việt Nam có thể trở thành đối tác bình đẳng được với Nga và Mỹ trong quan hệ đối ngoại không? Hay trong tương lai, quan hệ song phương của Mỹ và Nga đối với Việt Nam sẽ như thế nào?...